31 ianuarie 2012

Câteva întrebări pentru candidații pentru funcția de rector al Universității din Oradea

Update

Constat că postarea mea a fost preluată de către cei de la Informatia de Vest. Menționez că nu mi s-a solicitat acordul pentru aceasta - atrag atenția pentru cei care ar putea considera că sunt de acord cu pozițiile acestei publicații față de Universitatea din Oradea sau față de conducerea ei. Întrebările mele trebuie înțelese doar în sensul unui dialog constructiv, iar din acest punct de vedere nu văd nici o problemă în nici o referere la ele.


- Problema cea mai gravă în acest moment este scăderea numărului de studenți (care se suprapune în mod nefericit cu reducerea finanțării publice pentru Universitate). Ce intenționează viitorul rector să facă în direcția creșterii atractivității programelor de studii ale universității?

- Cum vede rolul conducerii centrale a universității: administrator al spațiilor și problemelor comune ale unei federații de facultății, pe de o parte sau ca un furnizor de bunuri comune pentru facultăți integrate într-o organizație coerentă și eficientă, pe de alta?

- Când va fi înființat compartimentul de management al programelor, cunoscându-se dificultățile pe care universitatea le întâmpină în gestiunea programelor finanțate prin granturi?

- Când se va introduce un sistem viabil de înregistrare a reclamațiilor care să funcționeze la toate nivelurile?

- Care este perspectiva candidaților privind oportunitatea de înființare a unor programe educaționale alternative la cele actuale – programe în limbi străine, programe de formare profesională continuă și învățământ la distanță și frecvență redusă?

- Ce pași se doresc a fi făcuți pentru a promova excelența în cercetare – mai exact promovarea universității în categoria celor de cercetare avansată (categoria A) având în vedere că finanțarea publică depinde din ce în ce mai mult de rezultatele de cercetare?

- Cum dorește candidatul să îmbunătățească relațiile universității cu presa?

- Care va fi politica de imagine a universității având în vedere că poziția ei pe piață depinde în mare măsură de credibilitatea sa (îmi permit să opinez că aceasta a fost până acum firavă și ineficientă)?

- Care sunt planurile candidatului privind editura universității, fiind cunoscute nemulțumirile vis-à-vis de activitatea acesteia?

- Care sunt planurile pentru simplificarea administrării universității și a structurilor acesteia?

- Când vor fi accesibilizate (pentru persoanele cu dizabilitati) toate clădirile universității?

- Când va exista un spațiu elegant/decent pentru servirea mesei, primiri de oaspeți, organizarea de reuniuni științifice în Universitate?

- Când va exista un sistem integrat de gestiune a documentelor la nivel de universitate?

- Când vor fi standardizate toate formularele administrative din universitate (și făcute accesibile prin sistemul de gestiune a documentelor menționat mai sus)?

Un comentariu:

the candidate no. 3 spunea...

no, au primit domnii catindati capitolele mari si directiile principale pentru programul managerial. bogdaproste!