19 ianuarie 2010

Şansele ratate ale Oradiei


Bineînţeles că majorităţile reieşite din alegeri nu sunt subiect de manipulare decât într-o măsură limitată şi, oricum, creşterea unui oraş de mărimea Oradiei nu trebuie să fie la mila redistribuirilor de la centru. Critică pentru oraş este implementarea unui plan de creştere realist, care să plaseze la loc central atragerea investiţiilor productive, mai ales în industrii cu înaltă valoare adăugată, care să valorifice şi să potenţeze resursa umană locală. Succesul unui astfel de proiect depinde de funcţionarea unor coaliţii viabile, atât în legislativul local cât şi între elita politică, cea economică şi societatea civilă. Dar pentru aceasta este nevoie de leadership şi expertiză, resurse care, deocamdată, par absente.

Articolul complet in Informatia de Vest.

Niciun comentariu: