26 iulie 2010

Journal of Social Research&Policy nr. 1

http://www.jsrp.ro/online-first

Majoritatea articolelor din primul număr răspund la apelul lansat la lansat la începutul anului 2010 pentru remiterea de articole referitoare la tema „Educaţiei şi a şanselor de viaţă". Seria de studii cu relevanţă pentru politicile educaţionale este deschisă de o analiză empirică a evoluţiei diferenţelor dintre rural şi urban în valoarea şanselor de acces în învăţământul în România deceniilor postbelice superior (Bogdan Voicu şi Marian Vasile). Celelalte studii din această zonă tematică privesc implicarea părinţilor în cariera şcolară a descendenţilor lor (Claudiu Ivan), violenţa şcolară în Ungaria (Mariann Buda şi Erika Szirmai), segregarea pe criterii de gen în şcolile din zona aflată la graniţa dintre Ungaria, România şi Ucraina (Hajnalka Fenyes), migraţia personalului academic din România (Robert Reisz) şi o analiză a evoluţiei mecanismului de evaluare a calităţii în învăţământul superior românesc (Ana-Maria Dima).
Apariţia pe care o semnalăm găzduieşte câteva analize care dezbat alte problematici: evaluarea unui program de combatere a consumului de alcool în Kentucky (Ramona Stone şi Sarah Henrix), studiul instrumentelor de producere a încrederii folosite în industria construcţiilor din Franţa (Catherine Comet), o investigare teoretică şi empirică a relaţiei dintre satisfacţia cu viaţa şi pedeapsa cu moartea folosind cu precădere date din Statele Unite ale Americii (Maarten Berg) precum şi o punere în relaţie a regimurilor de guvernare urbană şi a sistemelor locale de asistenţă socială din municipalităţile din Flandra (Bram Verschuere şi Diederik Vancoppenolle). În plus, revista cuprinde trei recenzii şi o notă de cercetare.

Anuntul complet poate fi citit pe pagina Societatii Sociologilor.